Психологічна та психолого-педагогічна реабілітація

Психологічна та психолого-педагогічна реабілітації були впроваджені в роботу Центру в 2005 році, згідно штатного розкладу та потреб, які виникли з досвіду роботи.

Керуючись законом України « Про реабілітацію інвалідів», зокрема психологічна реабілітація здійснюється за наявності психологічних проблем, пов’язаних з інвалідністю особи, у тому числі і сім’ї та у випадках виявлення порушень та/або відхилень у психічній діяльності, поведінці інваліда. При здійсненні психологічної реабілітації інвалідів у психічній сфері навчають прийомів, методів саморегуляції , самовиховання, самонавчання з метою зниження в реальних умовах життєдіяльності негативних психічних станів, формування позитивних емоцій, соціальних установок на життя та професію.

Надання послуг з психологічної реабілітації

Психологічна діагностика – включає використання різних методик, тестів, спостереження, опитувальників ( на виявлення особистісних особливостей, міжособистісних відносин, пізнавальних процесів). На підставі результатів психодіагностичних досліджень складається план щодо подальшої корекції або консультаційної роботи.

Психологічна просвіта та інформування – первинна індивідуальна консультація, тематичні лекції, диспути, групові ігри, фільмотерапія, бібліотерапія.

Психологічне консультування – психологічна допомога людям,що знаходяться в межах психологічної норми в адаптації, розвитку і розширення особистісного потенціалу . Види консультування: індивідуальне консультування, групове консультування, сімейне консультування.

Психологічна підтримка і супроводження – соціально-психологічні тренінги, ділові ігри, профконсультація, профорієнтація, зустрічі в групах за інтересами.

Психотерапія – когнітивно-поведінкова терапія, тілесно-орієнтована терапія, логотерапія, аутогенне тренування (терапія самовиховання), психогімнастика, арт-терапія: психодрама , музикотерапія (активна, пасивна ), ароматерапія, бібліотерапія, анімотерапія, іпотерапія, працетерапія, символдрама, пісочна терапія, гарденотерапія, натур психотерапія.

Групова робота – тренінги особистісного росту, заходи з просвіти та психопрофілактики, сімейна психотерапія , робота різноманітних терапевтичних груп, заняття в майстернях , соціотерапія , ігротерапія, психотерапія кризових станів, поведінкова терапія, дискусійна терапія, та інше.

Основна ціль психологічної реабілітації Центру – сформувати або відновити соціально адаптовану особистість , допомогти у виборі професії, підтримувати в психологічно складних ситуаціях, сприяти адаптації, ефективному навчанні в Центрі, збільшенню реабілітаційного потенціалу.

Психолог центру Галичина - Тишкун Дарія Михайлівна

Тишкун Дарія Михайлівна

стаж роботи в установі 13 років

Горошко Христина Петрівна

стаж роботи в установі 10 років

Наші робочі будні. Заняття в групах та індивідуальне консультування

Праця над документацією

Залиште свій коментар